Biedrības mērķi :

1. Apvienot Jaunciema iedzīvotājus kā aktīvu, saliedētu kaimiņu kopienu drošā, sakārtotā un pievilcīgā vidē;

2. Veicināt Jaunciema apkaimes attīstību un veidot mūsdienīgu, dzīvošanai, atpūtai un sportošanai piemērotu infrastruktūru, labiekārtojot Jaunciema teritoriju;

3. Veidot Jaunciema iedzīvotājos piederības izjūtu savai apkaimei, rīkojot kopīgus sporta, kultūras un izglītojošus pasākumus;

4. Nodrošināt Jaunciema kultūrvēsturiskās indentitātes  un vides vērtību saglabāšanu;