Biedrības mērķi :

1. apvienot Jaunciema iedzīvotājus kā aktīvu, saliedētu kaimiņu kopienu drošā, sakārtotā un pievilcīgā vidē;

2. veicināt Jaunciema apkaimes attīstību un izveidot mūsdienīgu, dzīvošanai, atpūtai un sportošanai piemērotu infrastruktūru, labiekārtojot un kopjot Jaunciema teritoriju;

3. atbalstīt Rīgas 7.pamatskolas, kā būtiskas infrastruktūras daļas, saglabāšanu un darbību, tajā skaitā nodrošinot interešu izglītības pieejamību Jaunciemā;

4. veicināt Jaunciema kultūras pasākumu norisei atbilstošas infrastruktūras izveidi 

5. veidot Jaunciema iedzīvotājos piederības izjūtu savai apkaimei rīkojot kopīgus pasākumus - kaimiņu svētkus, gadskārtu svinēšanu, sporta, kultūras un izglītojošas aktivitātes;

6. nodrošināt Jaunciema kultūrvēsturiskās indentitātes  un vides vērtību saglabāšanu;

7. pārstāvēt Jaunciema iedzīvotājus valsts un pašvaldības iestādēs, sarunās ar sadarbības partneriem un citām ieinteresētām personām, piedalīties publiskās apspriedēs un apspriešanās.


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .