Jaunciema attīstības biedrība

  • Reģ.Nr.  40008287076
  • Facebook: jaunciemaattistibasbiedriba
  • www.jaunciems.lv
  • Банковский счет (Swedbank):  LV91 HABA055 104 6655 379