Jaunciema attīstības biedrība

Reģ.Nr.  40008287076

Facebook: jaunciemaattistibasbiedriba

www.jaunciems.lv

Konts (Swedbank):  LV91 HABA055 104 6655 379


 .