Informācija par Rīgas 7.pamatskolas renovāciju

Pēdējo divu gadu laikā Rīgas 7.pamatskolas skolēnu vecāku, Jaunciema attīstības biedrības un Trīsciema apkaimes biedrību pārstāvji ir aktīvi strādājuši un regulāri tikušies ar Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta vadību par Rīgas 7.pamatskolas ēkas renovāciju. Saskaņā ar Rīgas domes Īpašuma departamenta sniegto informāciju, Rīgas 7.pamatskolas ēkas vienkāršotās atjaunošanas orientējošas izmaksas ir līdz 2,5 miljoniem EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Rīgas domes Īpašuma departaments ir rosinājis veikt skolas ēkas atjaunošanu kārtās, divu -  trīs gadu laikā, tādējādi nodrošinot mācību procesa nepārtrauktību Rīgas 7.pamatskolā.

2021.gada 27. janvārī Rīgas pilsētas pašvaldība pieņēma saistošos noteikumus Nr.15 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”, kuru 7. pielikumā “Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētā investīciju programma 2021. gadam” sadaļas “Izglītība” apakšsadaļā “Izglītības iestāžu ēku tehniskā stāvokļa atjaunošana, t.sk. būvuzraudzība” ir iekļauta arī Rīgas 7.pamatskola, kas nozīmē, ka pašvaldības budžetā 2021.gadam ir piešķirti līdzekļi arī Jaunciema skolas ēkas atjaunošanas uzsākšanai.

Savukārt, 2021.gada 23.februārī Rīgas domes deputāti nolēma Rīgas 15. pirmsskolas izglītības iestādi (bērnudārzu) apvienot ar Rīgas 7. pamatskolu, paredzot, ka pamatizglītības programma 1.-9.klasei joprojām tiks īstenota skolas ēkā Jaunciema 4. šķērslīnijā 4, bet pirmsskolas izglītības process arī turpmāk notiks Gaileņu ielā 15. Rīgas domes Izglītības un kultūras departaments ir solījis izsludināt konkursu uz izveidotās izglītības iestādes vadītāja amatu.