Lielā Talka 2024

Liels paldies visiem talciniekiem! Prieks par kopīgi padarīto!