Izglītība:  2019.02 Skolas slēgšanas projekta apturēšana. Tikai nepilnus divus gadus pēc publiska solījuma veikt Jaunciema skolas rekonstrukciju, skolas vadība tika informēta, ka skolai ne tikai nav piešķirti rekonstrukcijai nepieciešamie līdzekļi, bet, ka reformas ietvaros, skola tiks slēgta! Šī ziņa sapulcināja vienkopus ne tikai esošo un topošo skolēnu vecākus, bet arī daudzus, kas gluži vienkārši skolu redz kā būtisku apkaimes infrastruktūras sastāvdaļu, kam šeit ir jābūt!  Atšķirībā no citām Rīgas apkaimēm, kuru skolas skar reforma, un kurām "pēdējais zvans" tik tiešām būs jau šajā pavasarī, Jaunciema gadījumā, Izglītības Ministrija piekāpās un apstiprināja, ka mācību process 7.pamatskolā tomēr turpināsies. 

Vide: 2019.04 Lielā talka: savas sirdsbalss un Biedrības aicinājumam atsaucās vairāki desmiti talcinieku, lai kopīgiem spēkiem veiktu Jaunciema pludmales, Ev.Luteriskās Baznīcas un Jaunciema skolas teritoriju uzkopšanas un apzaļumošanas darbus.