Tehnisku iemeslu dēļ pasākums atcelts.

Satikšanās vietas atklāšanas svētki Jaunciemā!

Jūlijā ziņojām par to, ka tika uzsākti darbi pie teritorijas labiekārtošanas Gaileņu ielā 14, Rīgā, īstenojot Jaunciema attīstības biedrības iesniegto projekta “Jaunciema kultūras pirts” ideju. Nu ir pienācis brīdis kopīgi atklāt šo vietu ar visiem iedzīvotājiem! Visi mīļi gaidīti 26.11. pulksten 14:00.

Pasākuma pirmajā daļā uzstāsies pazīstamā dziedātāja KATŌ. Otrajā daļā iedzīvotāji ir aicināti piedalīties kopīgā diskusijā kopā ar Jaunciema attīstības biedrību un Rīgas domes pārstāvjiem par nākotnes nepieciešamajiem uzlabojumiem apkaimē. Iedzīvotāji ir aicināti izmantot iespēju un izteikt savus viedokļus. Diskusijas moderators - Māris Jansons.