Līdzdalīgās budžetēšanas konkurss Rīgā pirmo reizi norisinājās 2019.gadā, tā noteikumi ļāva iedzīvotājiem iesniegt idejas publiskā lietošanā esošas, Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošas ārtelpas labiekārtošanai. Šajā konkursā nekad nav bijis iespējams pieteikt idejas par iekštelpu projektiem (tātad – nebija un nav iespējams iesniegt projektu par vecās pirts ēkas atjaunošanu vai veikt uzlabojumus kādā privātā teritorijā).

2019.gada jūnijā Jaunciema attīstības biedrība šajā konkursā iesniedza 3 projektus:

  • Moderna multifunkcionāla atpūtas un sporta laukuma izveide Jaunciemā, Jaunciema pamatskolas parkā, kas būtu piemērots sportošanai un atpūtai visiem apkaimes iedzīvotājiem.
  • Kultūras un satikšanās terases “Jaunciema kultūras pirts” izveide Gaileņu ielā 14, Rīgā, kas kalpotu kā ikdienišķas satikšanās un arī saviesīgu pasākumu organizēšanas vieta apkaimes iedzīvotājiem (projekta plānotās izmaksas – 59 797.58 EUR).
  • Sabiedrībai pieejamas un labiekārtotas pludmales ierīkošana Jaunciemā, vienā no retajiem atlikušajiem pašvaldībai piekritīgajiem piekrastes zemes gabaliem Ķīšezera krastā.

Diemžēl Rīgas pašvaldības konkursa komisija dažādu iemeslu dēļ noraidīja pirmo un trešo projektu, bet izvirzīja uz balsošanu “Jaunciema kultūras pirts” projektu.

“Jaunciema kultūras pirts” projekta mērķis bija izveidot Jaunciema apkaimes iedzīvotājiem socializēšanās un kultūras pasākumu vietu. Iecere bija radīt publiski pieejamu un labiekārtotu ārtelpu - vietu, kur apkaimes iedzīvotāji var satikties, atbilstoši savām interesēm pavadīt laiku un svinēt arī svētkus. Sākotnējā iecere bija, ka terase būs pieejama jebkuram iedzīvotājam gan kā satikšanās, gan atpūtas, gan kultūras pasākumu norises vieta.

Iedzīvotāju balsošana norisinājās no 2019.gada augusta līdz 2019.gada 19.septembrim, kā rezultātā šis projekts guva nepieciešamo iedzīvotāju balsu skaitu un Rīgas pašvaldība to nodeva savām struktūrvienībām tālākai realizēšanai.

Konkursa nolikums jau sākotnēji paredzēja, ka iedzīvotāji caur apkaimes biedrībām un nevalstiskajām organizācijām var iesniegt savas idejas, bet tālāk jau ar pašu iedzīvotāju atbalstīto ideju realizēšanu nodarbojas pašvaldības attiecīgās struktūrvienības.

Proti, līdzdalīgās budžetēšanas konkursa ietvaros iesniegto ideju (projektu) autori par savu iniciatīvu un iesniegto projektu nesaņem nekādu finansējumu un nevar ietekmēt konkrētā projekta realizācijas gaitu, jo projektu tālāk attīsta, realizē un atbildību uzņemas Rīgas pašvaldība.

Sākotnēji sekoja ilga un gara projektēšanas fāze, jo izrādījās, ka dēļ spēkā esošajiem būvniecības noteikumiem un sarkanajām līnijām, nav iespējams Gaileņu ielā 14 izvietot konstrukciju (ēku) ar sienām un jumtu – respektīvi, nav iespējams realizēt projektu tā, kā tas bija sākotnēji iecerēts. Līdz ar to pašvaldībai bija tikai divas iespējas – pielāgot projekta realizāciju tā, lai tā izpildītu būvniecības normatīvus un joprojām atbilstu idejai, par ko iedzīvotāji balsoja, vai atteikties pilnībā no jebkādas konkrētā projekta realizācijas un tādējādi zaudēt finansējumu, jo to nebija iespējams pārlikt uz kādu citu attīstības ideju Jaunciemā (lai kā mums visiem gribētos rotaļu laukumu bērniem vai izremontētu veco pirts ēku). Tā kā Jaunciema attīstības biedrība bija idejas iesniedzēja un mūsu apkaimē nav labiekārtotu publiskās ārtelpas objektu, tad biedrība lūdza pašvaldībai izvēlēties pirmo variantu.

Rīgas pilsētas būvvalde ilgi neatbalstīja iesniegto būvprojektu. Tikai 2022.gada martā pēc budžeta ierobežojumu, Rīgas pilsētas būvvaldes birokrātijas un citu šķēršļu pārvarēšanas, beidzot tika izstrādāts un Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņots “Satikšanās vietas” – “Jaunciema kultūras pirts” būvprojekts, pēc kura tika izsludināts publiskais iepirkums. Pirmajā publiskā iepirkuma kārtā nepieteicās neviens pretendents, tad maijā tika izsludināts atkārtots iepirkums, uz kuru pieteicās viens pretendents. Iepirkuma līguma izpildes termiņš bija trīs kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas (2022.gada 3.jūnijs). Līguma summa 88 134,84 EUR bez PVN.

Pēc biedrībai pieejamās neoficiālās informācijas būvdarbi tika pabeigti oktobra beigās un tika uzsākta objekta nodošana ekspluatācijā, kas bija plānota 2022.gada 24.novembrī.

Diemžēl 2022.gada 24.novembrī mēs saņēmām informāciju no Rīgas domes, ka šī objekta nodošana ekspluatācijā ir atlikta un konkrēts laiks, kad laukums tiks nodots ekspluatācijā, vēl nav zināms.

Sīkāka informācija par projekta realizācijas fāzēm ir pieejama Rīgas domes mājas lapā: https://balso.riga.lv/projekti/jaunciema-kulturas-pirts

Piebildīsim, ka projekta īstenotājs ir Rīgas domes Īpašuma departaments.

Jaunciema attīstības biedrība nav ne projekta īstenotājs, ne uzraudzītājs, ne kā savādāk saistīta ar projektam piešķirto un izlietoto finansējumu.

Protams, ka mūsu kā apkaimes biedrības nākotnes vīzija ir atjaunota un labiekārtota vecā pirts ēka Gaileņu ielā 14, veidojot šo pašvaldības īpašumu par pilnvērtīgu Jaunciema apkaimes kultūras un iedzīvotāju tikšanās vietu, un šī ārtelpas laukuma labiekārtošana bija iecerēta kā pirmais solis, kas ir sperts šajā virzienā, atgādinot Rīgas domei, ka arī Jaunciema apkaimē ir iedzīvotāji, kuri vēlas un kuriem ir nepieciešama mūsdienīga infrastruktūra labākai dzīvei, un iedzīvotāji arī turpmāk cīnīsies par to, lai Jaunciemā tiktu ieguldīti pašvaldības līdzekļi.

Mēs patiesi ceram, ka arī apkaimes iedzīvotāji piekrīt tam, ka vismaz viens labiekārtots laukums Jaunciemā ir ieguvums salīdzinot ar to, kā šī teritorija izskatījās pirms projekta realizācijas.

Aicinām visus apkaimes iedzīvotājus būt aktīviem un domāt par savām idejām saistībā ar apkaimes labiekārtošanu, kuras varētu iesniegt nākošajā līdzdalīgās budžetēšanas konkursam jau 2023.gadā, iepriekš iepazīstoties ar visiem konkursa nosacījumiem.


Pielikumā bildes:

Sākotnēji iesniegtā ideja, kur būvei ir polikarbonātā sienas, kas ļautu ēku izmantot neatkarīgi no laikapstākļiem:


Projektētāju piedāvātā ideja, kas atbilst būvnormatīviem un sākotnējai iecerei, par ko balsoja iedzīvotāji. Ideja paredz, ka koka konstrukcijai ir iespējams periodiski uzlikt žalūziju veida drapērijas aizsardzībai no nelabvēlīgiem laikapstākļiem (gan jumtam, gan sānu sienām).