VĪZIJA  

Jaunciems un Ķīšezera austrumu krasts pēc  5 un vairāk gadiem


Ķīšezera austrumu krasts - iecienīta un, arvien pieaugošas nozīmes, Rīgas, Rīgas viesu un  apkārtnes iedzīvotāju aktīvas atpūtas un dzīves telpa, ko raksturo:

 • brīva piekļuve Ķīšezera krastam ar labiekārtotām atpūtas vietām un pludmalēm;
 • velo un pastaigu takas ar objektu aprakstiem, ceļa norādēm un informatīvām kartēm;
 • publiskas automašīnu un velo stāvvietas apskates objektu un aktīvās atpūtas vietu tuvumā;
 • Jaunciema dabas lieguma vērtību saglabāšana


Jaunciems -  Ķīšezera austrumu krasta kultūras un atpūtas centrs, ko raksturo:

 • ūdens sportam un tūrismam piemērota vide un infrastruktūra;
 • videi un cilvēkiem draudzīga bijušās papīrfabrikas apbūve, tajā skaitā sabiedriski objekti un  promenāde;
 • labiekārtotas publiskās peldvietas ar sporta laukumiem un piekļuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 
 • atjaunota Rīgas 7. pamatskola un Rīgas 15. pirmskolas izglītības iestāde (bērnudārzs) ar piegulošiem sporta laukumiem, kas piemēroti dažādām iedzīvotāju grupām;
 • vēsturiskā Jaunciema ev.lut. baznīca, kur notiek regulāri svētdienu dievkalpojumi un kamerkoncerti;
 • mazajai uzņēmējdarbībai labvēlīga vide: sabiedriskā ēdināšana, kempinga vietas, sporta un kultūras pasākumu rīkošana, u.c.   


MISIJA 

Sekmēt un paātrināt augstākminētās vīzijas realizēšanos kādā no sekojošiem veidiem:

 • Aktīvi iesaistīties mērķu definēšanā, prioritāšu plānošanā un darbu realizācijā;
 • Sadarboties ar vīzijas realizācijā ieinteresētajām privātpersonām, biedrībām, uzņēmējiem, projektu attīstītājiem, iesaistīto īpašumu apsaimniekotājiem un citām valstiskām un nevalstiskām struktūrām, ieskaitot Rīgas pilsētas domi, Garkalnes novada pašvaldību, AS "Rīgas Meži" u.c.;
 • Dot konkrētus un pārdomātus priekšlikumus Rīgas pilsētas domei par pilsētvides uzlabojumiem Jaunciema apkaimē;
 • Izmantot RD un citu izsludināto konkursu līdzfinansējumu dažādu projektu realizācijā;
 • Veicināt iedzīvotāju infrastruktūras, sadzīves, kultūras un savstarpējās komunikācijas   uzlabojumus.