9.šķērslīnijas posmam no Jaunciema gatves līdz pirmajām apbūvēm, kopš 1995.gada ir nenoteikts statuss. Pie zemes pārdales pa 9.šķērslīnijas asi ir "aizmirsts" jaunizveidotajiem zemes gabaliem izveidot pienācīga platuma apgrūtinājumus, kas vēlāk pašvaldībai ļautu projektēt un veidot nepieciešamo infrastruktūru: ceļu, tā apgaismojumu, komunikācijas u.t.t.

Tāpat Zemesgrāmatā "aizmirsts" ieraksts par meliorācijas grāvi, kā apgrūtinājumu vienam no īpašumiem. Gadījumā, ja labticīgais zemes īpašnieks likvidēs lietus ūdens notekgrāvi (izmantojot tiesības, ko viņam dod zemesgrāmatas apliecība patreizējā izpildījumā), lietus sezonā tiks appludināti vismaz 20 īpašumi.

Līdzīgi kā pašvaldība mums nepiedod senas kļūdas nodokļu nepilnā apmaksā, arī pašvaldībai jālabo savas kļūdas. Ar konkrēto zemes gabalu īpašniekiem jārisina jautājums, vai nu uzliekot tiem papildus apgrūtinājumus sabiedrības interesēs vai atpērkot nepieciešamo zemes platību, lai šajā ceļa posmā veidotos ceļš nepieciešamo 10 metru platumā.